جوجه کشی بلدرچین

ما را حمایت کنید
 

پس از عملیات جوجه کشی بلدرچین و خروج از تخم و خشک شدن، جوجه ها به سالن پرورشی که از قبل آماده شده است انتقال داده می شوند. برای انتقال جوجه بلدرچین ها می توان از کارتن های مخصوص حمل جوجه یک روزه استفاده نمود. ظرفیت هر کدام از این کارتن ها ۲۰۰ قطعه جوجه بلدرچین است.

همچنین ثبت رکورد ها و شمارش تعداد جوجه ها جهت محاسبه درصد جوجه درآوری از نکات مهم مدیریتی در جوجه کشی بلدرچین است که می تواند پرورش دهنده را در مدیریت تولید مثل گله یاری دهد که در ساعات اولیه تولید جوجه ها انجام می شود. تعیین جنسیت جوجه های بلدرچین در روز اول عملاً ممکن نیست و این مهم به هفته های دوم و سوم پرورش موکول می شود. واکسیناسیون جوجه ها در روز اول با استفاده از واکسن مارک و نیوکاسل به روش چشمی انجام می شود.

در جوجه کشی بلدرچین رعایت مسائل و نکات بهداشتی در دستگاه ستر و هچر ضروری است. ولی نظافت هچر مهم تر از ستر است زیرا جوجه بلدرچین ها در این دستگاه از تخم ها خارج می شوند. در هچر هرگز نباید کثافات و بقایای پوسته های شکسته شده تخم ها مشاهده شود و این موضوع برای سبد ها، شانه ها و در کل هر آنچه درون دستگاه است و خود دستگاه صدق می کند. پس از شستشوی دستگاه ها باید محیط را ضد عفونی نمود تا برای جوجه های جدیدی که قرار است سر از تخم بیرون آورند مشکلی پیش نیاید.

تیر ۳۰, ۱۳۹۵
بعد-از-جوجه-کشی-بلدرچین

عملیات بعد از جوجه کشی بلدرچین

پس از عملیات جوجه کشی بلدرچین و خروج از تخم و خشک شدن، جوجه ها به سالن پرورشی که از قبل آماده شده است انتقال داده […]
تیر ۳۰, ۱۳۹۵
تخمگذاری بلدرچین

عوامل موثر در تخم گذاری بلدرچین

فصل تخم گذاری بلدرچین طولانی بوده و تخم گذاری این پرنده معمولاً در فصل بهار آغاز و تا فصل تابستان و در نقاط گرمسیر تا اواسط […]
تیر ۳۰, ۱۳۹۵
گله مولد بلدرچین

تشکیل گله مولد به منظور جوجه کشی مصنوعی

تشکیل گله مولد به منظور جوجه کشی مصنوعی اولین و مهمترین گام در جوجه کشی و تکثیر پرندگان اهلی تشکیل گله مولد برای تولید تخم های […]
تیر ۳۰, ۱۳۹۵
جفت بلدرچین

جوجه کشی طبیعی بلدرچین

بلدرچین ماده خیلی سریع به بلوغ جنسی می رسد و در حدود ۴۲ روزگی شروع به تخم گذاری می کند. بلدرچین دارای دوره تولید مثل نسبتا […]