ما را حمایت کنید
 

پرورش بلدرچین

با افزایش جمعیت دنیا نیاز انسان به منابع تأمین پروتئین هر روز بیشتر می شود.
که این امر سبب شده بسیاری از حیواناتی که گوشت آنها مناسب برای مصرف تغذیه انسان می باشد اهلی شده و با پرورش آنها بخشی از  پروتئین مورد نیاز انسان برطرف گردد.
در دهه های اخیر پرورش بلدرچین بدلیل مقاومت بالا نسبت به پرورش سایر طیور جایگاه ویژه ای در میان پرورش دهندگان طیور پیدا کرده است که با درنظر گرفته شدن تقاضای مردم از محصولات بلدرچین نظیر گوشت و تخم بلدرچین پیش بینی می شود در آینده نزدیک پرورش بلدرچین بیشتر توسعه پیدا کند.
در برخی از کشور ها از سال های پیشین پرورش این پرنده رونق داشته به طوری که مزرعه های بزرگی برای پرورش بلدرچین ایجاد شده است.
در کشور ایران نیز از گذشته پرورش بلدرچین رونق داشته و سال هاست که به جهت تولید گوشت و تخم بلدرچین پرورش بلدرچین مورد استقبال پرورش دهندگان طیور بوده است این مورد به دلیل جایگاه خاص محصولات بلدرچین نظیر تخم و گوشت بلدرچین جهت استفاده درمانی آن بوده است
در مجموع پرورش بلدرچین به دلیل ریزه کاری هایش احتمالا مشکلاتی را برای پرورش دهنده در پی دارد اما به جهت سودآوری بالا نسبت به پرورش سایر طیور از اهمیت ویژه ای برخوردار است